در حال بارگزاری...
productProductProduct

بوک مارک یا نشان کتاب،
محصولی است که با توجه به قیمت تمام شده‌ی پایین، می‌تواند به عنوان یک ابزار تبلیغاتی عملکرد خوب و مناسبی داشته باشد.
این محصول بصورت مستقل و بصورت اختصاصی طراحی و تولید می‌شود و برای انواع کتب و دفترچه و سررسید استفاده می‌شود.