در حال بارگزاری...
productProductProduct

سه مدل دفتر خط‌دار سایز رقعی  21 × 14 سانتیمتر
192 صفحه
چاپ تکرنگ روی کاغذ بالکی سوئدی
با صحافی دوخت و جلد نرم کارتی 300 گرمی
همراه آستر بدرقه تحریر 140 گرمی
با امکان شخصی سازی و نوارکوب روی جلد